Værkstederne

Uddannelsen er bygget op omkring undervisning i følgende værksteder:

  • Bo/køkken
  • Madkundskab
  • Social undervisning
  • Fag undervisning
  • Motion
  • Grønt Værksted
  • Medieværksted
  • Eksterne praktikforløb
  • Kompetencehuset

Uddannelsen planlægges således, at det er den enkelte elevs ønsker og behov, der er styrende for, hvilke undervisningsværksteder eleven er tilknyttet, dog skal værdien af at kunne gennemføre et samlet undervisningsforløb i et værksted ikke undervurderes.

Bo- /køkken-undervisning:
STU Guldborgsund har en træningsbolig i Ungdomsboligerne på Stubbekøbingvej. Her lærer eleverne, at arbejde med de opgaver, som er vigtige, når man bor for sig selv, såsom at rydde op, gøre rent, vaske tøj, købe ind, lave lettere måltider endvidere inddrages området som økonomi i egen bolig.

Madkundskab:
I dette værksted undervises i madlavning og køkkenhygiejne, sammensætning af måltider, sunde kostvaner, god kostøkonomi og der er mulighed for selv at prøve det i skolens køkken.

Social undervisning:
I Social undervisning arbejdes der med at øge elevernes selvindsigt og sociale kompetencer. Det handler blandt andet om fritidsaktiviteter, venskaber, kærester, konflikthåndtering, hygiejne, seksualitet og samfundsrelevante emner.

Fag undervisning:
Her arbejdes der med fag som fx. matematik, dansk, engelsk, samfundsfag. Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs behov og læringsstile. Et eks. kunne være pengekendskab og budgetlægning, netbank, E-boks mv.

Motion:
STU Guldborgsund har et fast motionshold, der ugentligt træner i et eksternt Fitnesscenter. Der er ligeledes et Fitnesslokale på STU Guldborgsund. Udgangspunkt er, at eleverne har fokus på vigtigheden af motion.

Grønt værksted:
Det grønne værksted er STU Guldborgsunds eget interne produktionsværksted med fokus på anlægsgartneropgaver og andre praktiske opgaver. Det Grønne værksted løser opgaver i forskellige virksomheder og foreninger samt på STU`s eget grønne område.

Medieværksted:
I medieværksted læres og afprøves de forskellige informations -

Eksterne praktikforløb:
Praktikkoordinatoren på STU Guldborgsund hjælper eleverne med at blive afklaret i forhold til deres muligheder for beskæftigelse. Eleverne tilbydes praktikker i mange forskellige fagområder på såvel private arbejdspladser som Guldborgsund Kommunes beskyttede værksteder. Praktikkoordinatoren arbejder tæt sammen med den unge og praktikstedet, så eleven får mest mulig ud af praktikken.

Kompetencehuset:
Kompetencehuset er særligt indrettet til elever med væsentlig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Her er undervisningen hovedsageligt baseret på kommunikation og sansning, men også på en del praktiske opgaver som f.eks. køkkenundervisning.

Eleverne bliver tilbudt sansetræning i Snozelhus, handicapridning, svømning samt andre aktiviteter ud af huset.