Indhold i uddannelsen

Indhold i Uddannelsen:
Det overordnede mål for STU uddannelsen er at udvikle de unges evner for livsmestring i så høj grad som muligt. Dette kan fx være i forhold til fremtidige beskæftigelse eller at kunne klare sig i egen bolig.

Der arbejdes ud fra at: ”Alle mennesker er enestående individer med værdier og ressourcer, som kan udvikles under de rette betingelser”.
Opbygning og styrkelse af de kompetencer som den unge skal bruge i et kommende voksenliv, sker indenfor en neuropædagogisk tilgang og forståelsesramme. Derfor er der særlig fokus på elevens evne til at indgå i nye sociale relationer. Samtidig lærer eleverne praktiske kompetencer i uddannelsens værksteder og praktikker.