STU Guldborgsund

STU Guldborgsund tilbyder Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge mellem 16-25 år med særlige behov.

STU Guldborgsund er beliggende på Gaabensevej 100, Kraghave, 4800 Nykøbing F. og rummer ca. 30 elever og 10 undervisere. Tilbuddet består af dagundervisning primært for elever bosat i Guldborgsund Kommune.

Undervisningen følger skoleåret i Guldborgsund Kommunes folkeskoler i forhold til ferier og fridage.

Uddannelsen er berammet til 3 år, men elever kan også indskrives for kun 1 eller 2 år.

Efter afsluttet uddannelsesforløb modtager eleven et afgangsbevis, der beskriver de opnåede kompetencer.
Unge, der ønsker optagelse på STU Guldborgsund, visiteres gennem den enkeltes UU vejleder.