Studieture og rejser

Skolens rejser og studieture:
Det er så vigtigt at udvikle relationer på en anderledes måde.
Så kort, klart og tydeligt kan det formuleres, når vi vil fortælle, hvorfor det er vigtigt, at vi rejser sammen.
Vi får mulighed for at danne os et mere nuanceret billede af eleverne, vi ser helheden, når vi har eleverne i alle situationer. Og samtidig får eleverne også et andet billede af os personale – med morgenhår osv.
Vi oplever, at eleverne kan utrolig meget selv. Selvtillid kommer af de ting, man kan. Eleverne oplever, at de selv kan utrolig mange ting. Rejse-dagene giver  personalet en dybere kontakt med eleverne, og der opstår gensidig tillid, når vi er sammen i længere tid.
På vores rejser har vi få regler. Eleverne aftaler individuelt med deres kontaktpersonale, hvordan de færdes i lokalområdet på destinationen. Nogle har behov for at kunne se destinationen/bostedet eller være tæt sammen med en personale for at kunne håndtere indtrykkene i det nye miljø.
Andre har behov for at være næsten udelukket sammen med kammeraterne.
Kontaktpersonalet og eleven behandler rejsemålet både i undervisningen og i fritidsdelen via samtaler, billeder, artikler og brochure. Tidligere erfaringer bliver udvekslet og analyseret.
Skolens ledelse og personale udvikler rammerne for turen og dens pædagogiske indhold, og udarbejder også evalueringsmålene, så alle deltagere bliver spurgt: Hvad var godt – og skidt?

Det er sundt og godt at længes ud – og længes hjem.
Hvis eleverne skal udvikle sig, kan de ikke blive hjemme hele livet. Ikke mindst vores elevers forældre vil kunne genkende den påstand, og den har givet anledning til spekulation og diskussion med ægtefælle, kommune, sagsbehandlere etc.
Savn, længsel og hjemve er i perioder en del af livet for langt de fleste mennesker. Man kan ikke altid være sammen med dem, man elsker og kender. Udvikling kræver, at man kommer ud i andre miljøer, end det, man er vokset op i, samt møder andre normer og værdier, så man får mulighed for at vælge selv og finde frem til egne livsværdier.
En af de bedste måder at bearbejde savn, længsel og hjemve er, at vedkende sig sine følelser. Vi hjælper vores elever med at bearbejde dette savn som nogen af dem føler, ved at tage dem alvorligt, lytte og sammen sætte ord på følelserne.
Alle forældre og personalet må huske på, at deres børn/elever før eller senere må ud i den store verden og klare sig selv uden forældrenes/personalets umiddelbare tilstedeværelse.
I deres fremtidige bolig vil de få tildelt støtte, i det omfang vi får afdækket.