Indhold i STU uddannelsen

Indhold af den almene del:
Marie Grubbe Skolen tilbyder bl.a. boundervisning, kommunikationsundervisning herunder bl.a. læse/stave/skrivetræning, samfundsfag, trafiktræning og praktik. Desuden tilbydes der undervisning i emner som venskab, sex og samvær, krop, kost, motion og praktikker i Cafe og Grønt værksted.

Indhold af den specifikke målrettede del:
Undervisningen har i starten af uddannelsen fokus på det faktum, at eleverne skal bo et andet sted end hjemme. Derfor lærer de at bo sammen med andre unge og skabe de sociale relationer, de senere får brug for i uddannelsen. Der arbejdes derfor med begreber som "en god kammerat", "kærester" og "venskab", som en naturlig del af undervisningen. Dette udvides i løbet af uddannelsesforløbet til at omhandle mere generelle fælles regler, at tage hensyn til andre, regler og normer i det danske samfund og demokratibegrebet.
Meget af undervisningen er bygget op omkring opgaver i mindre grupper efter individuelle hensyn, spil og lege samt almindelig orientering om nærmiljøet omkring Marie Grubbe Skolen og elevernes nye bolig. Der arbejdes målrettet med at skabe rammer, hvor elevernes sociale samspil styrkes, samtidig med at de langsomt får opbygget en normal hverdag omkring uddannelse og bodel.
Undervisningen er i høj grad projekt- og emnestyret, det kan fx være: Sund kost og fremstillingen af den, æbleuge eller projekter med billedkunst, film, studieture, virksomhedsbesøg o.lign. Produkterne i undervisningen er typisk meget konkrete i forhold til elevernes uddannelsesplan. Der arbejdes med rotation i løbet af året i undervisningsværkstederne med udgangspunkt i elevernes uddannelsesplan.
Da eleverne typisk har brug for struktur, gentagelser og forudsigelighed i deres hverdag, starter undervisningen med eleverne får en "arbejdsseddel" hvor dagens undervisning og forløb er synliggjort.
Vores kommunikationssystemer er så vidt muligt og efter behov visuelle, idet vi ønsker at være tydelige og opmuntrende overfor eleverne.

Indhold af den praktikorienterede del:
Den praktikorienterede del af uddannelsen indeholder arbejds- og beskæftigelsesafprøvning, som foregår i konkrete individuelle forløb på henholdsvis interne og eksterne produktionsværksteder og praktikpladser. Op til hver praktik arbejdes der med temaet ”Arbejdsliv” og forskellige praktiksteder besøges. Der lægges vægt på at eleven selv, og eventuelt i samarbejde med forældre/vejledere, vælger sit praktiksted ud fra interesser og kompetencer. Da nogle elever kan have svært ved at formulere, hvad de ønsker, observeres disse elever under de indledende besøg på praktikstederne for, via eleverne reaktioner, at registrere elevens interesse for et værksted.
Der kan laves individuelle praktikaftaler i samarbejde med UU-vejleder eller sagsbehandler og forældre efter behov.