STU på Marie Grubbe Skolen

Marie Grubbe Skolen tilbyder unge med særlige behov en ungdomsuddannelse i op til 3 år.
Udgangspunktet for undervisningen er loven om ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og unge med særlige behov.
Uddannelsen er bygget op om tre grundelementer: En almén del, en specifik målrettet del samt en praktikorienteret del. Du kan læse mere om indholdet af de enkelte grundelementer nedenfor.
Hver elev får udarbejdet en uddannelsesplan/undervisningsplan, som revurderes minimum 1 gang årligt med mulighed for justering.
For at sikre at den enkelte elev får mest muligt ud af de individuelle tilrettelagte uddannelsesplaner og handleplaner, er det hensigtsmæssigt at det bofællesskab og undervisningshold, som eleven kommer til at indgå i, tilgodeser elevens funktionsniveau. Derfor inddeles eleverne i disse funktionsniveauer:

  • Unge med ADHD symptomer og/eller autismespektrum forstyrrelser og med gode kommunikationsevner.
  • Unge med et diagnosticeret handicap og nedsat kommunikationsevner.
  • Unge med et stort pleje- og omsorgsbehov. De unge i denne gruppe har ofte flere handicaps og nedsatte kommunikationsevner.

Opdelingen af eleverne gør det endvidere lettere at skabe de rammer, som den enkelte trives og udvikles optimalt i.
Skolens undervisning følger det almindelige skoleår, hvilket vil sige fra midt i august til udgangen af juni det efterfølgende år. Det er skolens erfaring, at eleverne profiterer af min. 2 års ophold og for de flestes vedkommende også et 3. år.
Som afslutning på forløbet udfærdiger Marie Grubbe Skolen et kompetencebevis.