Skolehjem

På Marie Grubbe Skolen er skolehjemmet delt op i to afdelinger. Et botilbud (Alslevvej) med tilknyttet personale og mulighed for fast individuel støtte/kontaktpædagoger, fælleskantine, mindre levegrupper med køkken og i direkte forlængelse af værksteder og undervisningslokaler, samt et bofællesskab (Vestervang) i 3 rækkehuse ca. 700 m fra selve skolen, hvor personalet der er tilknyttet 2 kontaktpædagoger i hvert hus.

Skolehjemmet på Alslevvej


På Alslevvej er botræning implementeret i elevernes dagligdag ud fra deres egen formåen og udvikling.

Hovedformålet er at styrke elevernes kompetencer i forhold til at kunne løse flest mulige opgaver selvstændigt i botilbud i egen bolig efter opholdet på Marie Grubbe Skolen.
 

En typisk dag på skolehjemmet på Alslevvej ser således ud:

I Vestervang er der generelt krav til at eleverne rent funktionsmæssigt kan løse flere opgaver selvstændigt end på skolehjemmet Alslevvej.

  • Kl. 7:00 vækkes alle elever, ordner morgentoilette og får tøj på.
  • Omkring 07.45 spiser alle elever og personale morgenmad sammen i mindre levegrupper.
  • Efter morgenmad ryddes der op. Dette hjælper eleverne ligeledes med.
  • Kl. 9.00 – 14.10 modtager eleverne undervisning som beskrevet under STU på Marie Grubbe Skolen.
  • Når undervisningen er færdig kl. 14.10, har eleverne en eftermiddagspause, hvor der typisk bliver serveret frugt, kiks eller hjemmebag sammen med forskelligt at drikke.
  • I en time fra 14:00 til 15:00 kan eleverne opholde sig på deres værelse – slappe af, snakke med kammeraterne eller spille nogle spil.
  • Omkring kl. 15:00 starter eftermiddagens program, hvor der er fokus på botræning, motion og evt. deltagelse i ridning.
  • Kl. 18:00 spises der aftensmad og efter aftensmaden er der tid til at hygge med kammeraterne, se fjernsyn, spille Playstation eller andre spil inden sengetid omkring kl. 22:00

Der tilbydes motoriske og sansestyrkende aktiviteter fx ridning. Dette foregår på Stubbekøbing rideskole, der ligger ca. 5 km fra skolen.

Eleverne køres til og fra ridning af skolens personale, men det er rideskolens uddannede personale, der forestår den konkrete rideundervisning.

Vil du læse mere om Stubbekøbing Rideskole kan du komme ind på deres hjemmeside ved at følge dette link: http://www.stubbekøbingrideklub.dk

Der er svømning i fritidsdelen med kontaktpædagogerne, og sansestimuli i snozelhuset (som er et multisensorisk sansehus for borgere, der er fysisk eller psykisk begrænsede i deres aktivitetsmuligheder) med underviserne.

Vestervang
Skolehjemmets anden del er Vestervang, hvor skolen råder over 3 rækkehuse i udkanten af Stubbekøbing. Her bor eleverne i små bofællesskaber med 3-4 beboere i hvert hus.

En typisk dag på Vestervang:

I Vestervang er der generelt krav til eleverne rent funktionsmæssigt kan løse flere opgaver selvstændigt end på skolehjemmet Alslevvej.

Kl. 7:00 står eleverne op enten på egen hånd eller bliver hjulpet med morgenvækningen alt efter den enkeltes personlige formåen. Personalet støtter og fører opsyn med, at alle bliver klædt på efter årstiden, spiser morgenmad, børster tænder og alle de andre dagligdags gøremål, der er, når man bor i eget hjem.

Kl. 8:30 - 8:45 tager eleverne ind til skolen. Nogle går, mens de der er trafiksikre cykler. Herefter følger eleverne dagens undervisning på samme måde som de, der bor på Alslevvej.

Når skolen er færdig kl. 14:10, tager alle eleverne hjem igen og deltager i eftermiddagsaktiviteter, sørger for indkøb, gør klar til at lave aftensmad eller besøger måske en ven, der er mulighed for at deltage i ridning.

Det er op til hvert bofællesskab at bestemme, dog med fokus på at kosten skal være sund, hvad der skal spises til aftensmad, hvem der skal vaske op osv.

Elevernes sengetid er omkring kl. 22.