Marie Grubbe Skolen

Marie Grubbe Skolen er et døgn og uddannelsestilbud, hvor der tilbydes døgnophold på skolens skolehjem kombineret med en undervisningsdel, som består af 1. 2. eller 3. år af STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse).

Målgruppen er unge med særlige behov og udviklingshæmmede. Det kan fx være unge med Downs syndrom, Tourettes syndrom, Williams syndrom og unge med forskellig grad af mental retardering med og uden diagnose; Unge med ADHD symptomer og/eller autismespektrum forstyrrelser gruppen her er kendetegnet ved at et vist funktionsniveau i forhold til kommunikation. Samt unge med stort pleje- og omsorgsbehov pga. et eller flere diagnosticerede handicaps og nedsat kommunikationsevner. Samlet set kan man sige de unge trives bedst med at være i en ramme der er overskuelig, med struktur for dagen og nærværende personale. 

De fleste elever, der starter på Marie Grubbe Skolen er i alderen 16-21 år.

Der tages hensyn til elevernes funktionsniveau både på skolehjemmet og i undervisningen.      

Marie Grubbe Skolen ligger i Stubbekøbing på Falster. Skolen råder over 3 bygninger på Alslevvej til elevernes værelse og undervisningsværksteder og ca. 1000 m2 fælles udendørsareal, i naturskønne omgivelser, 4 undervisningsværksteder. Elevboligerne på Alslevvej er indrettet til elever med højere grad af tæt støtte, idet de ikke trives med større skift i hverdagen mellem bolig og undervisning. Vestervang er Marie Grubbe Skolens elevboliger til elever som har forudsætningerne for at kunne trives med adskillelsen med skolen og boligerne. Der er gode busforbindelser og togforbindelse fra Nr. Alslev og Nykøbing F.

Der er 4 værelser i hvert hus og plads til 14 elever. Eleverne kommer fra hele landet, indskrivning på skolen foretages af Skolens forstander Per Raith, se kontaktoplysninger under generel information – kontakt os.

Du kan læse mere om STU på Marie Grubbe skolen og skolehjemmet i menuerne til venstre